سایر قسمت ها
حبل المتین _ امامت الهی از منابع شیعه و اهل سنت

قسمت صد و شصت و دوم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینی


دیگر قسمت ها


حبل المتین _ امامت الهی از منابع شیعه و اهل سنت>

حدیث ثقلین ، تمسک ، اهل بیت ع ، قرآن ، شیعه ، اهل بیت ع مایه امنیت ، امام انسان کامل ، حضرت صاحب الزمان عج ، امام واسطه فیض ، آیت الله قزوینی ،