سایر قسمت ها
تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان

قسمت هفتاد و نهم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی استاد حسینی
(فصل سوم)


دیگر قسمت ها


  
  • رضایی

    1 اسفند 1401 - ساعت 19:49

    کییییف کردم

    0 1

تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان>

ایران باستان ، منشور حقوق بشر ، کورش ، استوانه ، بت مردوک ، تخت جمشید ، خشیار شاه ، دیو پرستی ، کتیبه بیستون ،