سایر قسمت ها
تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان

قسمت هشتاد و یک برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی استاد حسینی
(فصل سوم)


دیگر قسمت ها


  
  • محسن رحمن نژاد

    12 اسفند 1401 - ساعت 14:30

    سلام علیکم آیا مطالب و اسناد آن به صورت متن موجود است؟

    0 1

تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان>

داریوش ، بت پرستی ، اهورا مزدا ، کتیبه کورش ، اوستا ، خدای داریوش ، ایزدان ، شهر سوخته ، حقوق حیوانات ، یوز ، معبد ، مردوک ، هخامنشیان ،