سایر قسمت ها
فرهنگ دین داری - اخلاق در زندگی روزمره

قسمت شصتم و هشتم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی

o ادامه بررسي آيه 157 سوره اعراف و وظايف رسول اكرم (ص) نسبت به مردم و مردم نسبت به ايشان
o وظيفه پنجم رسول اكرم (ص) : برداشتن موانع جهل و خرافات
o ماجراي حضور نجراني ها در نزد مسلمان ها و ظاهر آنها
o توجه دادن رسول اكرم (ص) به عابد بودن و اعتقاد به توحيد و عاقل بودن
o احمق ( اگر اهل عبادت هم باشد ) ، از كسي كه اهل فسق است ، آسيب رسانتر است
o رسول اكرم (ص) : رشد و ارتقاء ، به اندازه عقل انسان هاست
o مبارزه رسول اكرم (ص) با خرافات
o ماجراي خورشيد گرفتگي در زمان فوت فرزند رسول اكرم (ص) ( ابراهيم ) و سخنان رسول اكرم (ص) در جهت مبارزه با خرافات
o آثار اعمال فردي و معنوي بر زندگي ما و مبارزه با سحر و خرافات
o اهميت تلاش كردن در كنار دعا
o چرا در روايات آمده ( واي از پدران آخرالزمان )
o تعبير رسول اكرم (ص) براي شخص خائن


دیگر قسمت ها


فرهنگ دین داری - اخلاق در زندگی روزمره>

بدعت انسان عاقل تعارض منافع مسیر دین خرافات رزق و روزی آداب و رسوم خیانت رفیق و رفاقت سحرو طلسم حرز