سایر قسمت ها
حبل المتین _ امامت الهی از منابع شیعه و اهل سنت

قسمت دویست و ششم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینی


دیگر قسمت ها


حبل المتین _ امامت الهی از منابع شیعه و اهل سنت>

امامت خلافت شیعه و سنی نصب امام امیرالمومنین علی ع غدیر خلیفه النبی تشکیل حکومت وصی حدیث لوح