آفتاب یلدا

قسمت سی و پنجم برنامه آفتاب یلدا به کارشناسی حجت الاسلام نوادریآفتاب یلدا>

زرتشت ، اهورا مزدا ، اهریمن ، اوستا ، خلقت ، مخلوق ، منجی ، وحی ، پارسیان ، هند ، موبدان ، تعیین وقت ، باورهای غلط ، بهاء الله ، موعود ، بهائیت ،