سایر قسمت ها
کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام

قسمت بیستم و ششم برنامه کاوش با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی

• كليپ اول ادعاها و شبهات كارشناس معاند در مورد انكار وقايع تاريخي از جمله ولادت اميرمومنان علي (ع) در كعبه و شهادت حضرت محسن (ع) و ...
• بررسي و پاسخ به ادعاها و شبهات كارشناس معاند در كليپ اول
• بررسي ميلاد اميرمومنان علي (ع) در داخل كعبه در منابع معتبر اهل سنت و گرايش هاي مذهبي اهل سنت
• پاسخ قاطع حاكم نيشابوري به عدهاي كه ميگويند حكيم بن حزام در كعبه بدنيا آمده و قبل و بعدش كسي در كعبه متولد نشده است با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• ولادت اميرمومنان علي (ع) در داخل كعبه متواتر است به نقل حاكم نيشابوري
• براي فاطمه بنت اسد دري از كعبه باز شد ودر داخل كعبه وضع حمل كرد به نقل سبط بن جوزي
• اميرمومنان علي (ع) در داخل كعبه متولد شدند به نقل مسعودي
• علي (ع) در داخل كعبه متولد شد و قبل از او احدي به دنيا نيامده است و اين فضيلت بالاي اوست و ... به نقل ابن صباغ مالكي
• علي بن ابيطالب (ع) در داخل كعبه متولد شده و خليفه اي غير از او اينگونه نبوده به نقل ابو ذكريا ازدي
• علي بن ابيطالب (ع) در داخل كعبه متولد شده است به نقل شاه ولي الله دهلوي
• متون متعدد و فراواني كه در منابع معتبر اهل سنت درباره نحوه ولادت و ولادت اميرمومنان علي (ع) در داخل كعبه وجود دارد
• بررسي و پاسخ به ادعاهاي كارشناس معاند در مورد زينب ( دختر رسول اكرم (ص) ) و حضرت محسن (ع)
• بررسي اينكه آيا زينب و رقيه دختران رسول اكرم (ص) بوده اند با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• زينب و رقيه ، دختران رسول اكرم (ص) نبوده اند به نقل ابي قاسم كوفي با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• بررسي اينكه آيا زينب فرزندي داشت مه سقط شد با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• ( هبّار بن اسود ) باعث ترس زينب شد و ... به نقل بيهقي با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• هبّار بن اسود باعث سقط فرزند زينب شد به نقل ابن كثير دمشقي
• زينب بخاطر كاري كه هبّار بن اسود كرد و فرزندش سقط شد ، از دنيا رفت و ... به نقل عصامي مكي
• بررسي سقط شدن حضرت محسن (ع) به عنوان فرزند حضرت فاطمه (س) در منابع معتبر اهل سنت
• عمربن خطاب ، با لگد به حضرت فاطمه (س) زد و حضرت محسن (ع) سقط شد به نقل شمس الدين ذهبي
• بررسي و پاسخ به ايرادي كه عده اي به روايت لگد زدن عمربن خطاب ميگيرند
• بررسي جايگاه علمي ( ابن ابي دارم ) در بين بزرگان و علماي اهل سنت
• علماي اهل سنت ( معروف به رافضه گري ) كه در صحيح بخاري و صحيح مسلم روايت دارند و علماي اهل سنت رواياتشان را پذيرفته اند
• در مورد ( عبيدالله بن موسي ) در منابع معتبر اهل سنت
• در مورد ( جعفر بن سليمان ) در منابع معتبر اهل سنت
• در مورد ( ابراهيم بن سيار بن هاني ) معروف به ( نظّام معتزلي ) در منابع معتبر اهل سنت
• عمربن خطاب با لگد به حضرت فاطمه (س) زد و حضرت محسن (ع) سقط شد به نقل نظّام
• بررسي و پاسخ به ادعاي كارشناس معاند كه اگر اميرمومنان علي (ع) اين موارد خارق العاده را داشت ، او را مردم به عنوان پيامبر انتخاب ميكردند
• كليپ دوم ادعاها و شبهات كارشناس معاند در مورد ماجراي تخيلي خواستگاري اميرمومنان علي (ع) از دختر ابوجهل و ناراحتي حضرت فاطمه (س) و ارتباط دادن آن به روايت ( بضعه منّي )
• بررسي و پاسخ به شبهات و ادعاهاي كارشناس معاند در كليپ دوم
• ماجراي تخيلي خواستگاري اميرمومنان علي (ع) از دختر ابوجهل و ... در صحيح بخاري
• بررسي ادعاي تخيلي خواستگاري اميرمومنان علي (ع) از دختر ابوجهل و ... در صحيح بخاري و تناقضات فراوان آن
• بررسي ( مسور بن مخرمه ) در منابع معتبر اهل سنت
• در مورد ( ابن شهاب زهري ) و عملكرد او در مورد روايات اهل بيت ( عليهم السلام ) و نوشتن تاريخ در مورد اميرمومنان علي (ع)
• ابن شهاب زهري كه بود و چكاره بود ؟
• نظر خواهر ابن شهاب زهري در مورد او و سخنان خواهر ابن شهاب زهري در رسوا كردن ابن شهاب زهري و عملكردش با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• دستور حاكم اموي به شهاب الدين زهري به اينكه گزارشات مربوط به اميرمومنان علي (ع) را به شدت تحريف و تغيير دهد با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• دستور حاكم اموي براي تغيير روايات مربوط به اميرمومنان علي (ع) به نقل ابوالفرج اصفهاني با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• نسبت دروغ دادن شهاب الدين زهري به امام سجاد (ع) براي نقل ماجراي تخيلي خواستگاري اميرمومنان علي (ع) از دختر ابوجهل
• تناقضات فراوان در روايت ماجراي تخيلي خواستگاري اميرمومنان علي (ع) از دختر ابوجهل در صحيح بخاري
• ديدگاه ائمه اطهار ( عليهم السلام ) و علماي بزرگ شيعه در مورد روايات مخالف با قرآن كريم
• ديدگاه علماي بزرگ اهل سنت در مورد روايات مخالف با قرآن كريم
• توصيه نامه و بخشنامه معاويه به ( مغيره بن شعبه ) به نقل طبري با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• دستور معاويه به مغيره بن شعبه براي دشنام و مزمّت علي (ع) و عيب تراشي براي ياران علي (ع) و ... به نقل طبري
• اعتراف مغيره بن شعبه ( در پاسخ به دستور معاويه ) به اينكه در گذشته و حكومت هاي قبل هم ، اين دستورات را انجام داده است به نقل طبري
• دستور معاويه به تمام حاكمان و عواملش در سرتاسر حكومت اسلامي در مورد اينكه نپذيرند شهادت هيچ يك از شيعيان علي (ع) و اولادش را ، ولي حمايت كنند پيروان عثمان را و ... به نقل ابن ابي الحديد
• مروان بن حكم : حكومت ما دوام نمي يابد به جز با دشنام به علي بن ابيطالب (ع) و عيب تراشي براي او به نقل ذهبي با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• معاويه : من بايد نام پيامبر (ص) را دفن كنم با استناد به منابع متعدد و معتبر اهل سنت


دیگر قسمت ها


کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام>

فلسطین غزه ولادت امیرالمومنین ع مولود کعبه معجزه شیعه دشمنی با امام علی ع تعدد زوجات زینب دختر پیامبر ص خارق العاده پاسخ به شبهات