سایر قسمت ها
کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام

قسمت سی و چهارم برنامه کاوش با کارشناسی دکتر روستایی


دیگر قسمت ها


کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام>

تاریخ شیعه امام سجاد ع شیعیان واقعه حره یزید تاریخ طبری مسعودی معاویه بنی امیه نقل های بی اعتبار فتح مکه نقد سلیمان امیری